Ryan Nyquist, Larry Edgar, Pat Casey, Dan Foley, Matthias Dandois a mnoho dalších přijeli podpořit svou účastí Vans Skatepark Contest. Akce byla neskutečná, ale největší pekla padaly v mini rampě. Nechápačka, jak Larry může vyletět i v tak malým rádiusu tak vysoko!

Vans Skatepark Contest Highlights with Nyquist, Edgar, Casey, Foley, Dandois on Vital BMX

Novinky od Vansu čekuj na Vans.eu!