Hlavní organizátor: BigMat Czech Downhill Tour
Martin Soukup, tel: 775088254, email: soukup.pirata@gmail.com
Spolu organizátor: Český svaz cyklistiky, Czech MTB
Přihlášky online / Registration online: www.czech-downhill.cz
Termín/ Date: 13. 8. – 14. 8. 2016
Místo/ Location: Špindlerův Mlýn, Sv. Petr, Bike Park Špindl

Startovné / Entry: 350 Kč
Jízdné / Skipass:
čtvrtek – k zakoupení Špindl Bike Pass na 3 dny za 650,- (čt-so)
pátek – k zakoupení Špindl Bike Pass na 2 dny za 550,- (pá-so)
sobota – akce na Špindl Bike Pass za 350,-/den nebo 200,-/3 jízdy
neděle – akce na Špindl Bike Pass za 350,-/den nebo 200,-/3 jízdy

Harmonogram:

Pátek
18.00 – 20.00 schválení tratě technickým delegátem a ředitelem závodu
Sobota
09:00 – 18.00 volný trénink na vlastní nebezpečí
17:00 schůzka pořadatele se závodníky
09:00 – 16:30 registrace
Neděle
08:30 – 10:45 možnost volného tréninku na vlastní nebezpečí bez pořadatelského zajištění (pouze zdravotní zabezpečení)
11:00 Kvalifikační jízda
13:30 MČR start mistrovské finálové jízdy
15:30 vyhlášení výsledků pro všechny kategorie

Kategorie:
Kategorie MČR – jezdci s licencí, kteří chtějí v MČR startovat
Muži
Žáci 11 – 14 let (*2005 – *2002) společná kategorie
Kadeti/Junioři 15 – 18 let (*2001 – *1998) společná kategorie
Elita/Pod 23 19 a více let (*1997 a dříve)
Expert 19 a více let (*1997 a dříve)
Masters I 30 a více let (*1986 a dříve)
Masters II 40 a více let (*1976 a dříve)
Ženy
Ženy 15 a více let (*2001 – a dříve) společná kategorie
Kategorie BigMat Czech Downhill Tour 2016 – jezdci bez licence a ti kteří v MČR starovat nechtějí
Mládež 11 – 14 let (*2005 – *2002)
Junioři 15 – 18 let (*2001 – *1998)
Elita 19 a více let (*1997 a dříve)
Open 19 a více let (*1997 a dříve)
Masters I 30 a více let (*1986 a dříve)
Masters II 40 a více let (*1976 a dříve)
Ženy
Ženy společná kategorie

Rozpis cen MČR downhill MTB CUP 2016
Při samostatném závodě a MČR budou závodníkům předány tyto finanční ceny věnované MTB CZECH.
Umístění 1 2 3 4 5 6 7 8
Elita/U23 7000 5000 4000 3000 2000 1000 800 500
Ženy 2000 1000 500
Junior/Kadet 2500 1500 1000 věcná věcná
Expert 2000 1500 1000
Masters I 2000 1500 1000
Masters II 2000 1500 1000
Žáci věcné ceny první 3 závodníky

Organizační pokyny
1.
Závody MČR technicky a organizačně zajišťuje Mgr. Martin Soukup ředitel Czech Downhill Tour 2016 podle platného Soutěžního řádu.
2.
Rozpis soutěže vydává Český svaz cyklistiky, finanční ceny, rozhodčí, technické instalace a medaile zajistí MTB CZECH
3.
Podle výsledků jednotlivých závodů bude ihned vydáváno průběžné pořadí.
4.
V pátek nejpozději do 20:00 hodin bude technický delegát společně s ředitelem závodu schvalovat regulérnost a bezpečnost tratě závodu. Celá trať závodu musí být označena (tj. označena PVC páskou) nejpozději v pátek do 18:00. hodin. Trať závodu musí být vyznačena páskou tak, aby nedocházelo k nejasnostem ve vedení tratě závodu. Úpravy tratě lze provádět pouze se souhlasem technického delegáta. Na jednotlivé závody bude delegován sbor rozhodčích.
5.
Závodník, který bude dostižen na trati jiným závodníkem je povinen rychlejšímu závodníkovi uvolnit trať. Závodníkovi, který neuvolní trať rychlejšímu a bude zapsán traťovým komisařem, může být diskvalifikován ze závodu.
6.
Závodníci jsou povinni se dostavit minimálně 15 minut před startem do prostoru startu. Startovní časy pro semifinálovou jízdu a finálový závod budou vždy na startovní listině.
7.
Závodníci jsou povinni přihlásit se včas v kanceláři závodu v souladu s rozpisem závodu. Zde jim bude předáno startovní číslo a budou seznámeni s organizací závodu. Ve výjimečných případech je možné se přihlásit do 15 minut po uzavření kanceláře závodu. O dodatečném přihlášení může rozhodnout pouze hlavní rozhodčí ve spolupráci a ředitelem závodu.
8.
Závodník, který je úřadujícím mistrem ČR, nesmí v závodě startovat v mistrovském dresu.
9.
Pro závody ve sjezdu jsou závodníci, mimo kategorie Elite-muži a ženy povinni nosit: integrální přilbu s neodnímatelných chráničem brady, chrániče páteře, kolen, loktů a rukavice s dlouhými prsty. Doporučují se – brýle, zpevněné kalhoty i na stehnech a holeních, chrániče boků, hrudníku, krční páteře. U kategorií Elite-muži a ženy je povinná výbava pouze integrální přilba s neodnímatelných chráničem brady, ostatní výbava je pro tuto kategorii důrazně doporučená!
10.
Do startovních a výsledkových listin bude závodníkům uveden klub a sponzor, který je zapsán v licenci ČSC. Závodníkům bez licence bude zapsán sponzor nebo město udané závodníkem při přihlášení.
11.
V závodě MČR při společném startu dvou a více kategorií bude vyhlášen pouze jeden Mistr ČR bez ohledu na kategorii. Zahraniční závodníci nezískají titul, dres ani medaile. Pouze získají ceny v souladu s rozpisem závodu.
12.
Závodníci, kteří získají některou z vypsaných cen, jsou povinni si tuto cenu vyzvednout nejdéle do jedné hodiny po vyhlášení oficiálních výsledků závodů na stupních vítězů. Ceny, které nebudou v uvedeném časovém limitu vyzvednuty, propadají ve prospěch pořadatele MTB CZECH..
13.
Mistrovství ČR se jede jako jeden samostatný závod. Při závodě MČR získají nejlépe umístění závodníci s českou licencí v jednotlivých kategoriích titul „Mistr České republiky 2016“, mistrovský dres a medaili. Závodníci na druhém a třetím místě získají medaile. Finanční ceny budou vyplaceny na základě pořadí bez ohledu na národnost. Závodníci kategorie Expert nezískají titul, mistrovský dres ani medaile. Obdrží pouze vypsané ceny. Tituly v jednotlivých kategoriích budou uděleny pouze v případě účasti alespoň pěti závodníků, kteří mají platnou licenci ČSC.
14.
Pořadatel je povinen zajistit v průběhu závodů zdravotní službu, lékaře a vůz první pomoci (sanitka nebo vozidlo horské služby). Během volného tréninku od soboty zdravotní službu.
15.
Závodník, který nastoupí na start MČR, musí startovat v kvalifikaci. Závodník musí projet celou trať t.j. „start-cíl“ „nonstop“. Závodník nesmí během jízdy zastavit na trati závodu. Pouze v případě defektu či jiné události může zastavit na trati, ale je povinen okamžitě uvolnit trať. V případě, že bude bezdůvodně zastavovat nebo stát na trati závodu, může být ze závodů vyloučen. Závodník, který při MČR neprojede cílem povinného měřeného tréninku, nebude připuštěn do finálového (mistrovského) závodu. Může se ale účastnit Finálové jízdy pro získání bodů do Czech Downhill Tour 2016. Závodníci, kteří dosáhnou nejhoršího času v semifinálové jízdě, budou startovat ve finálovém závodě jako první.
16.
Pořadatel je povinen naplánovat takový bezpečnostní systém, který zaručí pomoc ve všech bodech tratě v nejkratším možném čase. Pomocní rozhodčí – všichni pomocní rozhodčí na trati musí být rozmístěni, pokud v přímé viditelnosti mezi sebou. Každý z nich musí být vybaven žlutým praporkem a píšťalkou. Žlutý praporek slouží k upozornění závodníků během tréninku na nebezpečí na trati. Určení pomocní rozhodčí na vybraných místech trati budou vybaveni i červenými praporky, které slouží k přerušení závodu při vážných haváriích na trati. Pomocní rozhodčí s červenými praporky by měli být součástí komunikačního systému. Pokud zpozorují vážnou havárii jezdce, musí neprodleně informovat hlavního rozhodčího a velitele trati. Pouze hlavní rozhodčí a ředitel závodu, může rozhodnout o užití červeného praporku tzn. „Zastavení závodu“. Jezdci, kteří uvidí tento signál, jsou povinni ihned zastavit, a volně sjet do cíle. O dalším postupu budou informováni cílovým rozhodčím.
17.
Závodníci se závodů zúčastňují na vlastní nebezpeční a musí mít předepsané vybavení podle Soutěžního řádu MTB pokud startují v závodě MČR. Pokud startují pouze v závodu Czech Downhill Tour 2016, nemusejí mít licence a řídí se pravidly Czech Downhill Tour 2016. Protesty lze podat pouze písemně u hlavního rozhodčího s vkladem 200,-Kč.
18.
Pořadatel je oprávněn provádět případné změny a doplňky v ustanovení tohoto rozpisu.