Show jako blázen. Tak by se dal vystihnout druhý ročník Překonání Gravitace v Kroměříži. Jezci nejvyšší kvality předváděli jen to nejlepší. Padl i backflip barspin to tailwhip.