V Sochi se nachází olympijský park, který navštívil ruský rider Petr Andreev.