Jakub a Vaša po posledním streetku neodolali prozkoumat další město a našli docela zajímavý místa!