Chaz Mailey, Alex Donnachie a Jason Phelan byli v rámci natáčení Nearly 4K shredit v ulicích Skotska. Tam našli slušný spoty a taky na nich pěkně naložili.