Další důkaz toho, že BMX má nadějnou budoucnost! Skvělá práce Aou!