Vans team ve spolupráci s Odyssey ve složení Sean Sexton, Gary Young, Travis Hughes a Jacob Cable vyrazili na trip. Ten vedl směrem do Kalifornie a arizonské pouště. Rideři tam našli pár zajímavých spotů, jako například punkový skok přes starou dodávku.