Americko-španělský edit z přírodních rádiusů ve Španělsku, kde Joe a Tom navštívili Rubena, který je vzal na oblíbenej spot v kopcích.