Často se nestává, že by sedm jezdců z různých disciplín poshredili spolu v jednom segmentu… Čekuj, co za brutalitu z toho vylezlo!