Ollie Shields, James Cunningham, Pete Sawyer a Sam Stickens jsou celkem nenápadní floutci. Dokud nesednou na svý kola. To je pak panečku pěknej cirkus. Žádnej spot nevynechaj a dávaj mu co proto!