Reboul jam přilákal Looseriders z okolí a kromě samotného jamu nevynechali samozřejmě ani průlet skvělými podmínkami Chatelu!