Tom vzal do ulic kicker a vytunil s ním různý spoty, na kterých pak slušně naložil a představil nový pedály!