Tom, Broc a Justin strávili nějakej čas v Kali, aby zkontrolovali místní streetový spoty.