Conor Macfarlane vyrazil na South Island na Novym Zélandu, kde poshredil panenskou přírodu v plný palbě a s veškerou parádou! 🙂