Alex vydává krátkej, ale hodně nabitej edit z Hibiscus skateparku v Queenslandu, Austrálii.