Krátke vidko z oslavného pojazdu kam si Robert Hlavinka pozval svojich friends a poshredili railík. Padnú tu pekné veci a je vidieť, že vládla správna pohodička.