Tento víkend se jede významný závod FISE v Budapešti, na který se sjíždí celá BMX smetánka. Většina z nich, včetně české crew už trénuje. Jak to tam vypadá?

FISE: Budapest – First Impressions on Vital BMX