V posledním čísle našeho Dirtbikeru jste viděli, jak na skokách v Queenstown lítá Tomáš Zejda. Ten samej park navštívil i Brandon Dosh a natočil tam tenhle peckovej edit.