Sam Reynolds pozval Nico Vinka a Clemense Kaudelu, aby postavili ještě ostřejší skoky než jste viděli v Pure Darkness…