Max Bespaliy a Igor Bespaliy jsou dvojčata z Ukrajiny, kde je poslední dobou dost napínavá situace. V editu ovšem žádné problémy vidět nejsou, ba naopak! Klukům to jezdí o stošest. Dávají hodně technické kombinace na super spotech. Akorát je problém rozeznat, který je který.