Česká výprava ve složení Jakub Vencl, Teodor Kováč a Vilibald Vítek vyrazila do Rakouska, kde se koná každý rok Glemmride festival. Ten je vyjímečný tím, že se jezdí přímo ve městě po balkonech a překážky jsou zakomponovány hodně zajímavě přímo do města.