Vasha měl slušně nabitej rok! Ten mu začal ve Španělsku, kam pravidelně prchá před zimou, pak zrekapituluje další své vydařené videa, projekty i závody a nakonec vyhlásí vítěze soutěže o ceny v hodnotě 10 000 Kč!