Vasha byl pozván na speedtrial do Katalánska, kde mu nebylo příliš přáno. Z technických důvodů musel jet na vypůjčeném kole a byl hozen rovnou do semifinále bez jakéhokoli tréninku či zahřátí. Španěláci si pojistili první místo a Vasha urval aspoň s přehledem třetí flek 🙂