Tomka nám poslal video, které sestříhal ze záběrů uplynulého roku. V tom si užil pořádnou jízdu, a to nejen na kole!

Tomas Kondelka – Dis Obey your master 2017

Poslední rok byl plný změn a zvratů, ale o to víc jsem si jej užil . Kdo plave proti proudu ten se utopí, je třeba položit se na hladinu, relaxovat a užít si jízdu…

Díky Vám všem kdo jste byli jeho součástí! Jmenovitě: Tomáš Vachník, Sedmset Dvacet, Pavel Hosnedl, Jiri Zouhar, Július Skrisa, Emilia Plichtová, Maylow Silver, Zdeněk Kopčan, Juu So, Sebastian Huris Hruschié, Damjan Siriški, Kajman Liberecký, Petr Kondělka!

Last year was full of changes and twists but thats why I enjoyed it even more. Who swims agains the stream drowns, you just have to relax and enjoy the ride… Thanks for sharing!

Zveřejnil(a) Tom Ka dne 15. listopad 2017