Jakub sedl na trialáka po letech, aby vyzkoušel, co v něm ještě zůstalo a nevedl si vůbec špatně!