Někteří si ho možná pamatujete z bikehallu. Vyměnil pevnou vidlici a sází hrozně.