Mike Giese ve svém posledním videu nevynechá ani jedno místo, na kterém jde udělat šálička nebo předvíst cokoli stylovýho. A tak to má vypadat!