Vilibald sestříhal ještě jedno video z letošní Loose Session ve Vítkovicích, a to svým pohledem zpoza kokpitu!