Některé pokusy šly odjet a u některých si zase řekneš jen: „OU!“, anebo něco podobnýho.