James Doerfling, Tom van Steenbergen a Kyle Norbraten upravují terén a jezdí kolem řeky Fraser, která vede podél jejich domovin až za hranice jim známého terénu.