Australan Chris Courtenay je znám svou všestranností. Umí technikcé kombinace na kopingu, ale taky lítá hezky vysoko a pouští velké triky. Do nového editu pro Colony si nevybíral žádné béčkové věci. Ostatně, posuďte sami!